Transport i mobilność w przestrzeni miejskiej

Właściwe ukształtowanie komunikacyjne przestrzeni miejskiej stanowi główny obszar zainteresowania biura inżynieryjnego stadtraum. Sterowanie przepływem ruchu, kształtowanie sieci komunikacyjnych i transportu oraz organizacja przestrzeni miejskiej podlegają procesom ciągłych przemian. Ich zainicjowanie i nadanie im odpowiedniego przebiegu to cele działania firmy stadtraum.

Przedsiębiorstwo stadtraum Polska Sp. z o.o., jako oddział stadtraum GmbH, jest od ponad 12 lat zaufanym partnerem zarządców dróg publicznych, urzędów miejskich, państwowych przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych oraz prywatnych inwestorów. Zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów tworzy specjalistyczne biuro realizujące projekty na najwyższym europejskim poziomie.

Istotą świadczonych przez nas usług są analizy, doradztwo, planowanie, nadzór oraz zarządzanie projektami w sektorze transportu miejskiego, infrastruktury drogowej i parkingowej w miastach. Realizując projekty kierujemy się indywidualnymi wymaganiami Inwestora, jak również wynikami aktualnych prac badawczych, bogatą praktyką planistyczną i szeroką bazą know-how. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu i fachowej kadrze podejmujemy najbardziej złożone i skomplikowane zadania. Od rozpoczęcia działalności w 1990 roku stadtraum zrealizowało z sukcesem ponad 2000 projektów.

Aktualności

Usługi projektowe

Sterowania ruchem
Uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej

Projekty drogowe
Organizacja ruchu

E-mobilność
Projekty parkingowe

Specyfika współczesnego miasta wymaga całościowego spojrzenia na problemy transportu, komunikacji i planowania przestrzennego. W tym kontekście stadtraum oferuje szeroki wachlarz usług. Planowanie infrastruktury drogowej i perspektywiczne organizowanie ruchu, wymagają często równoległego tworzenia koncepcji sterowania ruchem. Na szczególną uwagę zasługuje tu komunikacja publiczna, która w powinna być traktowana priorytetowo. Posiadamy w tym zakresie ogromne doświadczenie, oparte na projektach realizowanych w Niemczech. Nie zapominamy też o niezwykle istotnym aspekcie transportu miejskiego, jakim jest tzw. ruch spoczynkowy, czyli parkowanie w centrach miast. Wymaga ono uporządkowania i zastosowania rozwiązań inżynierii ruchu, dlatego stadtraum w fachowy sposób opracowuje analizy i koncepcje parkingowe, uwzględniając też przyszłościowe potrzeby e-motoryzacji. Niezbędnymi narzędziami zarządzania ruchem w mieście są ponadto projektowane przez nas systemy oznakowania i informacji adresowane do wszystkich uczestników ruchu.